Kresko tra la Muziko

 

betekent "groei dóór de muziek" in het Esperanto. 

 

Esperanto is een door Lejzer Zamenhof ontworpen, relatief gemakkelijk te leren, politiek neutrale, internationale taal . In 1887 publiceerde hij onder het pseudoniem Dr. Esperanto - "iemand die hoopt" - het eerste boek over de taal met de titel: La internacia lingvo (de internationale taal). De taal werd echter bekend onder Zamenhofs pseudoniem en kreeg zo de naam Esperanto.

 

Esperanto is speciaal ontworpen om mensen uit verschillende culturen met elkaar te laten communiceren. Het is relatief veel gemakkelijker te leren dan welke nationale taal ook, door de grote regelmatigheid en eenvoudige grammatica. Daarbij is de taal politiek neutraal wat ervoor zorgt dat eventuele nationale belangen tussen partijen buiten spel worden gezet. Dit zorgt ervoor dat de sprekers op gelijkwaardige voet met elkaar kunnen communiceren in het Esperanto.

 

Zo. Weer wat geleerd...